Kontrollen av din anläggning görs av Ellevio i samband med att din produktionsanläggning ska anslutas till elnätet. Vid behov byter vi då kostnadsfritt ut din elmätare mot en som kan mäta både den överskottsel du matar ut på och den el du tar emot från elnätet.