Börja med att kontrollera om du uppfyller våra krav för anslutning av egenproduktion och anlita sedan en behörig elinstallatör. När installationen är godkänd byter vi vid behov ut din elmätare utan extra kostnad. Teckna sedan ett elnätsavtal för mikroproduktion (upp till 63 A) eller för egenproduktion (över 63 A) med oss och ett elavtal för elförsäljning. Läs mer om hur du kommer igång här.