Om du ska flytta till ett hus som producerar egen el, till exempel via solpaneler på taket, behöver du teckna två avtal hos Ellevio innan du flyttar in. Det ena avtalet är för elanvändningen och det andra avtalet för produktionen av elen. Kontakta vår kundservice på telefon 0771-53 53 00 och meddela oss anläggnings-id för både produktionen och för konsumtionen så hjälper vi dig att ordna de elnätsavtal som du behöver.  

Glöm inte att även teckna två avtal med ett elhandelsföretag, om du inte väljer ett elhandelsföretag kommer du att anvisas till GodEl. De kommer då ha mottagningsplikt för din produktion. 


Läs mer om ersättning vid produktion av egen el här.