När vi fått in din anmälan kontrollerar vi vilka åtgärder vi behöver göra i elnätet för att kunna ansluta din fastighet. Beroende på hur stor anslutning du behöver kan kontrollen ta olika lång tid. För mindre anslutningar får du vanligtvis offert inom fyra till sex veckor. Behöver vi göra större åtgärder i nätet kan det ta längre tid innan vi skickar en offert till dig.