Byggström är en tillfällig elnätsanslutning som används normalt för att få el till en fastighet eller anläggning vid byggnation.