Kontakta vår kundservice på telefon 0771-53 53 00 och meddela att du vill ha timmätning. Vi kontrollerar då om din elmätare kan hantera timvärden. Om den kan det kommer aktiveringen göras inom några veckor. Om elmätaren inte kan hantera timvärden kommer en tekniker skickas ut för att byta mätaren innan aktiveringen kan göras. När aktiveringen är klar kommer din elanvändning per timme att visas på Mina Sidor eller Energikonto om du är företag. Elanvändningen visas vanligtvis ett par dagar efter det dygn som senast är avläst. Det kostar inget att byta till timmätning. Har du bytt till timmätning går det inte att byta tillbaka.