Om du upplever att din elanvändning ökat beror det oftast på att en förändring har skett. 


Nedan hittar du några vanliga anledningar till ökad elanvändning som vi råder dig att se över och tänka på 

  • Du använder extra element under vintertid
  • Termostaten är inställd på hög temperatur
  • Trasig vatttenpump eller fjärrvärmepump
  • Trasig varmvattenberedare
  • Du har köpt ny utrustning som förbrukar el 
  • Ni har blivit fler personer i bostaden
  • Ni har gjort förändringar gällande när ni använder utrustning som förbrukar el 


Läs mer om hur du får koll på din elanvändning eller kontakta din kommunala energirådgivare för råd och tips.