Vi betalar ut avbrottsersättning för strömavbrott som är sammanhängande i över tolv timmar.

Om du är berättigad till avbrottsersättning kommer det automatiskt med på din nästkommande faktura.

Läs mer om vår avbrottsersättning.