Det kan bero på att du har betalat en tidigare faktura flera gånger eller att du kan ha fått ersättning av oss. Beloppet läggs då som ett tillgodo på nästkommande faktura.