Om fakturabeloppet understiger 100 kronor förs beloppet över till nästkommande faktura.