Bankgiro: 5233-9330

Plusgironummer: 487 55 03-7


Om du ska betala från utlandet uppger du swiftadress och IBAN till din utländska bank.

IBAN: SE 69 95 00 0099 6042 4875 5037

Swiftadress: NDEASESS

Glöm inte att ange fakturanummer/OCR-nummer som betalningsreferens.